Kraków: Mieszkanie w ramach społecznej agencji najmu – konsultacje

Kraków: Mieszkanie w ramach społecznej agencji najmu – konsultacje
Mat. prasowe

Do 17 listopada trwają konsultacje społeczne dotyczące zasad i kryteriów najmu mieszkań w ramach społecznej agencji najmu (SAN). Celem tych działań jest zebranie opinii krakowian, które pozwolą ustalić kryteria potrzebne do zawarcia umowy z agencją.

Dziś, 8 listopada, w sali Obrad przy Rynku Podgórskim 1 odbędzie się spotkanie, na którym będzie można przedstawić swoje propozycje. Uwagi można też składać telefonicznie lub pocztą.

Zainteresowani udziałem w konsultacjach mają możliwość:

  • skorzystać z telefonicznych dyżurów konsultacyjnych: 16 listopada, w godz. od 15.30–17.30, nr tel. 12 616 82 72;
  • wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dziś, 8 listopada o godzinie 17.00 w sali Obrad im. F. Maryewskiego, w UMK przy Rynku Podgórskim 1,
  • przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego

Czym jest społeczna agencja najmu?

Społeczna agencja najmu (SAN) to podmiot prowadzący we współpracy z gminą działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali osobom fizycznym wskazanym przez gminę, których dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych.

Społeczną agencją najmu mogą być organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Celem działania SAN jest zwiększenie oferty mieszkaniowej dla osób o średnich i niższych dochodach, rozszerzenie narzędzi dostępnych gminom w ramach realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej o formułę, która może stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego, a także rozwój rynku mieszkań na wynajem.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN), prowadzonych z mieszkankami i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Więcej informacji znajdziesz na stronie obywatelskikrakow.pl.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email