Olsztyn: Podsumowanie antyprzemocowej kampanii

Olsztyn: Podsumowanie antyprzemocowej kampanii
Fot. Pixabay/pexels.com

Trwała kilka ostatnich miesięcy i była skierowana do całych szkolnych społeczności olsztyńskich podstawówek. W stolicy Warmii i Mazur została podsumowana kampania „Przemoc boli”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem były działania mające zapobiegać przemocy, także tej rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

– Jesteśmy głęboko przekonani, że zrealizowane przez nas działania pozwolą uczniom skuteczniej reagować na przemoc teraz, jak i w dorosłym życiu – mówi dyrektor OCEN Małgorzata Polkowska. – Poza tym liczymy na wzmocnienie pozytywnych relacji w  szkolnym środowisku.

Kampania składała się ze szkoleń dla nauczycieli, dostępne były różnorodne materiały edukacyjne, m.in. filmy, scenariusze zajęć, plakaty. Poza tym Każdy nauczyciel reprezentujący szkołę miał dostęp do specjalistycznego kursu online poświęconemu zapobieganiu przemocy. Ta wiedza była potem przekazywana uczniom podzielonym na trzy kategorie wiekowe – klas 1-3, 4-6 oraz 7-8.

– Przemoc boli podwójnie – mówił podczas podsumowania kampanii prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Raz, gdy bezpośrednio dotyka osobę pokrzywdzoną, a drugi, gdy towarzyszy jej cisza i brak reakcji.

Dlatego warto i trzeba organizować podobne kampanie, żeby uzmysławiać dramatyczne skutki przemocy.

Gala podsumowująca kampanię odbyła się w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego w Olsztynie.

Print Friendly, PDF & Email