Olsztyn: Nadal możesz zgłosisz czym ogrzewasz mieszkanie

Olsztyn: Nadal możesz zgłosisz czym ogrzewasz mieszkanie
Fot. pixabay.com

Poprawa jakości powietrza w naszym kraju – to jeden z najważniejszych celów uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe.

Dzięki bazie będzie znana dokładna liczba źródeł ogrzewania oraz ich rodzaj. Skutkiem ma być jeszcze efektywniejsza walka ze smogiem oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń.

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku obowiązek złożenia deklaracji należy dopełnić do końca czerwca 2022 roku. Nowsze, instalowane po 1 lipca 2021 roku, muszą być zgłoszone w ciągu 14 dni.

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku. Natomiast w imieniu mieszkańców budynków wielorodzinnych powinien to zrobić zarządca, np. wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa. Zdarza się, że poza głównym źródłem ogrzewania budynku, jak choćby przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej, mieszkańcy korzystają z dodatkowych, indywidualnych źródeł.

– Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych – informuje zespół CEEB. – Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu. Jeśli więc zarządca nie ma wiedzy na temat stanu faktycznego dotyczącego źródeł indywidualnych zachęcamy do poinformowania mieszkańców o dopełnieniu obowiązku w zakresie zgłoszenia źródeł wspólnych i o konieczności zgłoszenia źródeł indywidualnych przez właścicieli.

Warto pamiętać, że niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może się wiązać z nałożeniem grzywny.

Do tej pory w Olsztynie wpłynęło niemal tysiąc deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w domach. W całym kraju spośród ponad sześciu milionów budynków mieszkalnych takich deklaracji złożono ok. pół miliona.

Więcej informacji TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email