NIW: Rozstrzygnięcie konkursu PROO edycja 2024

NIW: Rozstrzygnięcie konkursu PROO edycja 2024
Fot. NIW

Narodowy Instytut Wolności ogłosił wyniki rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego na rok 2024 w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach 1b, 2a, 3 oraz 4. Ogłoszono też decyzję dotyczącą wniosków w Piorytecie 2b oraz 1a.

W ramach tegorocznego naboru w Priorytetach 1b, 2a, 3 oraz 4 do dofinansowania wybranych zostało 47 wniosków, w tym:

  • 5 wniosków w Priorytecie 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych;
  • 21 wniosków w Priorytecie 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
  • 21 wniosków w Priorytecie 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO, którzy będą pełnić funkcję opiekunów, w celu przekazania informacji o przyznanej kwocie dotacji oraz prośbą o weryfikację harmonogramów i kosztorysów w odniesieniu do przyznaje dotacji. W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach więcej niż jednego z priorytetów umowa zostanie podpisana z Wnioskodawcą wyłącznie w ramach jednego priorytetu, wybranego przez Wnioskodawcę.

Karty ocen złożonych wniosków pełnych zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

Rozstrzygnięcie konkursu w Priorytecie 1a zaplanowane jest do 14 kwietnia br.

Wyniki konkursu znaleźć można TUTAJ

Wnioski z Priorytetu 2a niedofinansowane

Narodowy Instytut Wolności informuje jednocześnie, że zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu PROO w edycji 2024, w ramach Priorytetu 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych nie został dofinansowany żaden ze złożonych wniosków.

Decyzja ta wynika z następujących przesłanek:

  • Niska efektywność działań realizowanych w ramach zadań dofinansowanych w Priorytecie 2a w poprzednich edycjach.

Organizacjom, które zakończyły realizację 3-letnich zadań z zakresu przygotowania do budowania kapitału żelaznego poświęcony jest Priorytet 2b Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych. Na realizację zakończonych zadań w ramach PROO 2a udzielono łącznie dotację w kwocie 12,5 mln zł. Natomiast, w ramach konkursu ogłoszonego w Priorytecie 2b jedynie 3 z 30 organizacji uprawnionych do udziału w konkursie złożyło wnioski (z czego jeden został oceniony negatywnie merytorycznie). Pozostałe organizacje, pomimo zrealizowania 3-letniego zadania o średniej wartości 420.000 zł nie zdecydowało się na budowanie kapitału żelaznego w ramach PROO 2b.

  • Wysoki odsetek wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie

W edycji 2024 programu PROO, w Priorytecie 2a odsetek wniosków ocenionych negatywnie merytorycznie wyniósł 30,5% złożonych wniosków. Jest to najwyższy odsetek wniosków negatywnych merytorycznie spośród wszystkich Priorytetów PROO 2024 (średnia dla pozostałych priorytetów to 15%).

  • Niska liczba wniosków złożonych w ramach Priorytetu 2a

Spośród priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu PROO w edycji 2024 najniższa liczba wniosków została złożona w Priorytecie 2a. Najniższe zainteresowanie organizacji pozarządowych uczestnictwem w Priorytecie 2a zauważalne jest także w poprzednich edycjach Programu.

  • Wnioski o niemal identycznej treści

Wśród wniosków ocenionych najwyżej w ramach edycji 2024 w Priorytecie 2a znajdują się wnioski o niemal identycznej treści. Wskazuje to na powielanie przez organizacje we wnioskach działań, które były realizowane w minionych latach, co może wpływać na niską efektywność PROO 2a.

Powyższe przesłanki wskazują, iż formuła Priorytetu 2a wymaga weryfikacji i zmian, tak by faktycznie realizacja zadań w ramach priorytetu przyczyniała się do realizacji celów Programu. W tym celu przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje założeń do regulaminu konkursu w edycji 2025.

W związku z powyższym, procedowana jest zmiana planu finansowego Rządowego Programu PROO oraz planu finansowego Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w wyniku której niewykorzystane środki zaplanowane na realizację Priorytetu 2a w edycji 2024 zostaną przesunięte na realizacje zadań w Priorytecie 1a, co pozwoli na udzielenie grantów większej liczbie organizacji na wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Print Friendly, PDF & Email