Zmarł Miron Sycz

Zmarł Miron Sycz
Fot. materiały prasowe

Po długiej chorobie zmarł Miron Sycz. Poseł na Sejm VI i VII kadencji. Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Samorządowiec. Działacz Związku Ukraińców w Polsce. Założyciel Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Współorganizator ukraińskich inicjatyw kulturalnych na Warmii i Mazurach.

Miron Sycz urodził się 3 stycznia 1960 roku w powiecie bartoszyckim (Ostre Bardo).

Związany przez całe życie z Górowem Iławeckim. To właśnie tam jako nauczyciel i kierownik internatu w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym rozpoczynał karierę zawodową. Na początku lat 90 XX wieku był inicjatorem założenia samodzielnej szkoły – Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

Oprócz zadań oświatowych placówka do tej pory stanowi centrum życia kulturalnego mniejszości ukraińskiej. Jako dyrektor (pełnił tę funkcję do 2007 roku) przyczynił się do budowy nowego kompleksu szkolnego z bazą dydaktyczną, sportową i internatem. Obecnie jest to instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Przewodniczył również radzie społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Miron Sycz przez VI i VII kadencję był posłem Rzeczypospolitej Polskiej (pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego).

Związany również z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1999-2007 był radnym sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pełniąc w tym czasie funkcję przewodniczącego sejmiku (zainicjował powstanie w Sejmiku Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która do tej pory jest jedyną tego typu komisją w Polsce). Z kolei w lipcu 2015 roku został powołany na stanowisko wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, które pełnił do tej pory (wybierany był 4 grudnia 2018 roku, a następnie 7 listopada 2023 roku).

warmia.mazury.pl

Print Friendly, PDF & Email