Młodość wolna od papierosa

Młodość wolna od papierosa
Fot. Adminstrator

„Młodość wolna od papierosa” to tytuł konkursu plastycznego, który organizowany jest z myślą o dzieciach i młodzieży z Elbląga oraz powiatu elbląskiego. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu o tematyce antynikotynowej.

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, jest zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu papierosowego. Inicjatywa powiązana jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, który przypada co roku na 31 maja.

Chcemy budować w świadomości młodzieży wizerunek człowieka, który nie pali papierosów i czuje się z tym dobrze. Wyliczanie zagrożeń i szkodliwych skutków płynących z palenia, tylko do pewnego stopnia zniechęca do sięgnięcia po papierosa. Poprzez zadanie konkursowe, chcemy zachęcić młode pokolenie do zastanowienia się nad plusami życia w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z miasta Elbląga i całego powiatu elbląskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac uczniów, a każdy autor może zgłosić 1 pracę. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat w formacie A3 o tematyce antynikotynowej. Praca może być wykonana w technikach rysunkowych, malarskich lub collage z wyłączeniem użycia materiałów sypkich tj. kasz, makaronu, piasku, itp. Konkurs ma charakter powiatowy, a udział w nim jest bezpłatny. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi.

Konkurs rozgrywany będzie w 2 kategoriach:

  • Kategoria I – dzieci w klasach IV-VI
  • Kategoria II – dzieci w klasach VII-VIII

Prace należy nadsyłać do 15.05.2020 r. na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu
ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

Regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz zgody prawnych opiekunów uczniów na udział w konkursie można znaleźć na stronach organizatorów.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w CSE „Światowid” od 02.06.2020 r. do 20.06.2020 r.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora (www.psseelblag.nowybip.pl) oraz współorganizatora (www.swiatowid.elblag.pl) dnia 27.05.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Izabela Ostasz pod nr telefonu 55/232-74-31 w. 111 lub pocztą elektroniczną: pzioz.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl.

Print Friendly, PDF & Email