Masz nadpłatę – złóż wniosek o zwrot

Masz nadpłatę – złóż wniosek o zwrot
Fot. mat. prasowe

Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

 – Już ponad 436 tys. płatników przekazało zweryfikowany wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej na kwotę ponad 823 mln zł. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie takiego dokumentu przez PUE ZUS tylko do 1 czerwca – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Po wysłaniu do ZUS rozliczenia składki zdrowotnej wniosek o zwrot nadpłaty jest udostępniany na indywidualnym koncie płatnika na PUE ZUS już na drugi dzień zweryfikowaniu i zatwierdzeniu rozliczenia.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wniosek o zwrot na PUE ZUS jest udostępniony w widoku „Moje dane”, w sekcji „Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

– Przed podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot. Jeżeli rachunku bankowego, na który płatnik chce mieć dokonany zwrot nie ma na jego koncie w ZUS, to powinien złożyć dokument ZUS ZBA, aby go dodać – mówi Kowalska-Matis. – Jeśli płatnik podjął decyzję i nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1 czerwca i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku – dodaje.

W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie może przekazać do ZUS rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może przekazać je do 30-31 maja br., tak, aby w przypadku kwoty do zwrotu mógł zatwierdzić wniosek i wysłać go do ZUS do 1 czerwca br.

Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie rodzi konsekwencji. Ważne jest jednak, aby płatnik opłacił na swój indywidualny rachunek składkowy (NRS) miesięczną składkę za kwiecień wraz z ewentualną kwotą dopłaty, która wynika z rocznego rozliczenia. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, (jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł).

ZUS
Print Friendly, PDF & Email