Lublin: Dobiega końca nabór zgłoszeń do konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością

Lublin: Dobiega końca nabór zgłoszeń do konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością
Fot. pixabay.com

Tylko do piątku (25 sierpnia) przyjmowane są wnioski o przyznanie medali i wyróżnień specjalnych w XV edycji konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością.

– Do organizowanego po raz piętnasty konkursu można zgłaszać osoby wyróżniające się wyjątkową działalnością w różnych dziedzinach życia, a także osoby i instytucje zasłużone dla środowiska osób z niepełnosprawnością. Zachęcam, aby dostrzegając dokonania osób w naszym otoczeniu zgłaszać do konkursu tych, którzy swoim zaangażowaniem i inicjatywami mogą być przykładem i wzorem dla innych – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Zgłoszenia przyjmowane są w 3 kategoriach:

  • kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób z niepełnosprawnością;
  • kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością;
  • kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób z niepełnosprawnością.

Wnioski można przesłać pocztą na adres Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Zana 38, 20-601 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału (sekretariat, pok. 012, w godz. 7.30-15.30) lub do Biura Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. F. Kleeberga 12 a, ul. Wolska 11). O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę kandydata;
  • dane podmiotu zgłaszającego kandydata;
  • czytelny podpis kandydata lub podmiotu zgłaszającego kandydata;
  • uzasadnienie;
  • zgodę kandydata na udział w konkursie;
  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie wizerunku;
  • ewentualne załączniki potwierdzające wybitne osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach lub zrealizowane na terenie Miasta Lublin przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością.

Kapitułą Konkursu jest Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Prezydencie Miasta Lublin.

Rada po przeanalizowaniu zgłoszeń zarekomenduje kandydatury do wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na corocznym spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością podczas uroczystej Gali Aktywni z Lublina, planowanej we wrześniu. Szczegóły na stronie lublin.eu.

UM Lublin
Print Friendly, PDF & Email