Korekty dokumentów rozliczeniowych. ZUS przypomina o ważnym terminie

Korekty dokumentów rozliczeniowych. ZUS przypomina o ważnym terminie
Fot. mat. prasowe

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o tym m. in. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okresy od stycznia 2022 r. mają na to do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Po upływie tych terminów korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS, jedynie na koncie ubezpieczonego. Korekty ZUS wykona na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. W ich wyniku nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Z tego względu, każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r. Przy tej weryfikacji płatnik składek może skorzystać z pomocy ZUS. Jeśli będzie składał je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i konieczne wyjaśnienia można uzyskać podczas e-wizyty, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem tel. 22 560-16-00, a także w dowolnej placówce ZUS.

Krzysztof Cieszyński

Print Friendly, PDF & Email