Duży poziom zainteresowania na usługi społeczne w regionie

Duży poziom zainteresowania na usługi społeczne w regionie
Fot. Pixabay

Aż o ponad 11,7 mln zł zarząd województwa zwiększył pulę środków w konkursie „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”. Tym samym poszerzono listę beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w jego ramach. Łącznie to aż 64 projekty.

– Wysoki poziom zainteresowania tym konkursem to dowód, że wciąż występują potrzeby w płaszczyźnie podnoszenia jakości usług społecznych w regionie – komentuje marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Poszerzenie listy beneficjentów było możliwe dzięki przeprowadzonej przez nas relokacji pieniędzy wewnątrz unijnego programu RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Zwiększyliśmy tym samym fundusze na ten konkurs aż o niemal 12 mln zł, co pozwoliło na dotowanie kolejnych 27 projektów z dotychczasowej listy rezerwowej – wyjaśnia marszałek.

Łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 26,7 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (ok. 24,1 mln zł) oraz budżetu państwa (ok. 2,6 mln zł).

Pomoc uzyskały projekty zakładające m.in. szeroko pojmowane wsparcie rodziny, walkę z wykluczeniem, a nawet aktywizację oraz usługi opiekuńcze dla seniorów.

Lista dofinansowanych projektów: TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email