Innowacyjne wsparcie dla niepełnosprawnych

Innowacyjne wsparcie dla niepełnosprawnych
Fot. Mateusz Misztal

Urząd Miasta w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W imieniu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacji Królowej Świętej Jadwigi UM Elbląg przedstawia informację o pilotażowym projekcie: „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością:

  • Asystencja osobista i Budżet osobisty – informacje dostępne TUTAJ
  • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji – informacje dostępne TUTAJ
  • Mobilny Doradca włączenia społecznego – informacje dostępne TUTAJ
  • Asysta prawna – informacje dostępne TUTAJ

Formy wsparcia dla osoby na co dzień wspierającej osobę z niepełnosprawnością (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, rodzeństwo):

  • Poszerzone wsparcie wytchnieniowe – informacje dostępne TUTAJ
  • Fundusze powiernicze – informacje dostępne TUTAJ

Osoby zainteresowane otrzymaniem którejkolwiek z wyżej wymienionych form wsparcia, muszą uzupełnić formularz wstępny udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia, dostępny TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email