Innowacyjne wsparcie dla niepełnosprawnych

Innowacyjne wsparcie dla niepełnosprawnych

Urząd Miasta w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej

Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia, które wymagają rehabilitacji leczniczej, a posiadają orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.