Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna?

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna?

Istnieje od 100 lat. Jej zakres obowiązków i wykonywanych zadań na przestrzeni lat się zmieniał. Jakie zadania realizuje dziś? Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), ta jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru.…