O dopalaczach w szkole

O dopalaczach w szkole

Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnych, Nieletnich i Patologii – asp.szt. Jarosław Wojtowicz i mł. asp. Katarzyna Stankiewicz przeprowadzili spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu tematem były „Dopalacze – oferta śmierci”.

Policjanci poinformowali rodziców o konsekwencjach prawnych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o zmianach w ustawie wprowadzonych w sierpniu 2018 r., ponadto rodzice mogli zapoznać się z zawartością walizki profilaktycznej w której znajdują się imitacje środków odurzających.

Druga część spotkania była poświęcona konsekwencją medycznym, te informację zostały przekazane przez dyrektora Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – Marka Jarosza. W spotkaniu udział wzięło 15 rodziców.