Miasto zaprasza restauratorów do "Wigilijnej pomocy"

Miasto zaprasza restauratorów do "Wigilijnej pomocy"
Fot. pixabay.com

Jedną z najpiękniejszych elbląskich tradycji są Świąteczne Spotkania  połączone z wigilią dla mieszkańców. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa nie będzie tradycyjnego jarmarku świątecznego. Miasto che jednak, aby Ci najbardziej potrzebujący, mogli jak co roku poczuć atmosferę świąt. Mimo pandemii – i wynikających z niej ograniczeń – Prezydent Witold Wróblewski zaprasza  elbląskie firmy gastronomiczne do uczestnictwa w akcji „Wigilijnej pomocy”.

Zasady przeprowadzenia akcji pn. „Wigilijna pomoc”

Organizatorem  akcji „Wigilijna pomoc” jest Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. W ramach akcji Gmina Miasto Elbląg zleci i opłaci przygotowanie 1000 zestawów potraw wigilijnych, a także zorganizuje ich odbiór od restauratorów i dystrybucję wśród mieszkańców. Zadanie może być podzielone pomiędzy kilku restauratorów.

W skład zestawu świątecznego wchodzić będą (porcje w naczyniach jednorazowych zgrzewanych folią, zapakowane w torbę papierową. ):

barszcz czerwony z uszkami lub pasztecikiem 300 ml
bigos wigilijny 200 g
pierogi z kapustą i grzybami 200 g
porcja ciasta 100 g
pieczywo
sztućce jednorazowe

Cena jednego zestawu: 30 zł brutto. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie umowy i dostarczonej faktury.

Do akcji miasto zaprosi max. 10  elbląskich firm gastronomicznych, które zgłoszą chęć udziału w akcji przesyłając swoje zgłoszenie w terminie do 10 grudnia 2020 r. na adres: gastronomia@elblag.eu Decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista uczestników zostanie zamknięta i ogłoszona przed terminem, w momencie zgłoszenia się 10 uczestników. Wówczas każda z firm otrzyma zamówienie wykonania 100 zestawów.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń, ilość zamówionych zestawów przypadających na jedną firmę gastronomiczną zostanie proporcjonalnie zwiększona.

Dystrybucja posiłków planowana jest w dniach 21 – 23 grudnia 2020 r.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu: 55 239 33 25 lub 55 239 33 23.

Print Friendly, PDF & Email