Konkurs o Tytuł Filantropa Roku - nabór wniosków rozpoczęty

Konkurs o Tytuł Filantropa Roku - nabór wniosków rozpoczęty
Fot. nadesłane

Wiele osób, firm pomaga tym najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku. Od blisko 20 lat Fundacja Elbląg nagradza najbardziej zaangażowanych.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej
doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny
rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne, co mogą
zrobić to zwyczajnie podziękować.

Konkurs o tytuł Filantropa Roku organizowany każdego roku przez Fundację Elbląg daje taką okazję. Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych.

Tytuł Filantropa Roku 2019 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty.

Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną
decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden
laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać
także wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu podczas
uroczystej Gali Fundacji Elbląg.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2020 r. Formularz wniosku i
regulamin konkursu dostępne są na stronie www.fundacja.elblag.pl (w
zakładce aktualności). Dodatkowych informacji można uzyskać
telefonicznie pod numerem: 55 236 98 88 lub kierując pytanie na adres 
e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl.

Preferowaną formą złożenia wniosku jest droga pocztowa (wnioski należy przesłać na adres siedziby Fundacji: ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82 – 300 Elbląg).

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się COVID-19 Fundacja Elbląg
może odstąpić od organizacji Gali/zmienić jej formę lub wręczenie nagród
może mieć charakter indywidualny.

Print Friendly, PDF & Email