Jak zapewnić dobrą edukację dziecku z autyzmem?

Jak zapewnić dobrą edukację dziecku z autyzmem?

Przedszkole i szkoła kształtują przyszłość dzieci ­– są miejscem rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami. Wybór odpowiedniej placówki edukacyjnej jest szczególnie ważny dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju. Zrozumienie, otwartość i indywidualne podejście są kluczowe dla stworzenia przestrzeni edukacyjnej, która zapewni dziecku możliwość rozwoju, nauki i integracji z rówieśnikami.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju dziecka związanym z nieprawidłową pracą mózgu. Jego objawy pojawiają się przed ukończeniem trzeciego roku życia, a w niektórych przypadkach można zauważyć je jeszcze wcześniej – nawet w pierwszym roku życia dziecka. Indywidualne symptomy mogą być różne, ale wszystkie osoby z autyzmem łączą trudności w zakresie relacji społecznych, porozumiewania się, rozwijania wyobraźni oraz sztywność zachowań.

Edukacja dziecka z autyzmem – największe wyzwania

Edukacja dziecka ze spektrum autyzmu jest dużym wyzwaniem dla wszystkich, uczestniczących w tym procesie – dla rodziców, nauczycieli, terapeutów oraz dyrekcji placówek.

– Największym wyzwaniem dla zarządzających takimi placówkami jest odpowiednie przygotowanie kadry w zakresie szeroko rozumianej wiedzy i umiejętności pracy z dzieckiem z autyzmem. Natomiast dla rodziców kluczowe jest znalezienie odpowiedniego wsparcia w terapii dziecka oraz podjęcie decyzji, do jakiej placówki dziecko skierować – integracyjnej, specjalnej czy ogólnodostępnej – mówi Magdalena Kaźmierczak, dyrektor kliniczny w PECS Pyramid Polska.

Dobór metody nauczania, komunikacji i otwartość na indywidualne potrzeby dziecka

Stworzenie odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej dla dziecka ze spektrum autyzmu bądź innym zaburzeniem rozwoju to wspólne zadanie dla rodziców, kadry przedszkola i szkoły – wymaga stałej współpracy, otwartości na wyzwania i wzajemnego wsparcia.

Skuteczna pomoc uczniowi ze spektrum autyzmu powinna być kompleksowa, starannie zaplanowana i realizowana zgodnie z podstawowymi zasadami pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju.

Bardzo ważne jest wprowadzenie indywidualnego programu nauki, opartego na diagnozie funkcjonalnej konkretnego dziecka. Uczniom mającym orzeczenie o potrzebie.

– Sposoby nauki odpowiednie dla dzieci z autyzmem w szkole oraz przedszkolu bazują przede wszystkim na indywidualnym procesie uczenia. Przedszkole powinno korzystać z metod, których skuteczność jest udowodniona w badaniach naukowych. W punkcie przedszkolnym oraz szkole Saplings stosujemy metodę PECS, która za pomocą sześciu faz treningowych, czyli konkretnych rozwiązań i strategii, rozwija u dzieci zdolność komunikacji za pomocą obrazków – dodaje Magdalena Kaźmierczak.