Elbląg: W trosce o środowisko – policyjne działania SMOG

Elbląg: W trosce o środowisko – policyjne działania SMOG

Działania pod kryptonimem SMOG odbywają się cyklicznie. Wczoraj policjanci z Elbląga prowadzili kontrole emisji spalin pojazdów. Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu aut, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin. 

Podczas wczorajszych działań policjanci skontrolowali 126 pojazdów. W 6 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości w składzie spalin. W tych jak i w innych kontrolach, gdzie stan techniczny samochodów dawał wiele do życzenia, funkcjonariusze zatrzymali 20 dowodów rejestracyjnych. Były to również wycieki płynów, awarie układów hamulcowych i układów kierowniczych. 

Przykładem skrajnego zaniedbania układu wydechowego może być przypadek 34–letniego mieszkańca Jeleniej Góry, kierującego dostawczym fiatem. Został zatrzymany do kontroli na drodze K22 (okolice Fiszewa). Zostawiał za sobą chmury dymu i sadzy. Policjanci zatrzymali mu dowód rejestracyjny. 
W tym oraz w wielu innych przypadkach, podczas codziennej służby, funkcjonariusze na bieżąco eliminują z ruchu niesprawne auta. 

Przypominamy 

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951). 

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby: 

1) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że: 

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia; 

b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się; 

c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę. 

2) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m–1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m–1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m–1. 

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego. 

  Jakub Sawicki Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19010