Elbląg: Usuwanie skutków podtopień – gdzie po pomoc?

Elbląg: Usuwanie skutków podtopień – gdzie po pomoc?

Poszkodowani w wyniku wczorajszego zalania ulic mogą liczyć na pomoc w związku z poniesionymi stratami. 

Sprawdzą szkody w terenie

W ciągu najbliższych dni do mieszkańców zalanych ulic udadzą się przedstawiciele Komisji powołanej przez prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. W jej skład wchodzą miejscy urzędnicy, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz Zarządu Budynków Komunalnych.

Zadaniem Komisji jest przyjęcie zgłoszeń o stratach, wstępne oszacowanie strat oraz przekazanie informacji mieszkańcom, jaką formę pomocy mogą otrzymać. Komisja przekaże również informacje na klatki schodowe tym mieszkańcom, których nie uda się zastać w momencie wstępnego szacowania strat.

Dziś (19.09) i w najbliższych dniach Komisja udaje się na ulice: Związku Jaszczurczego, Oboźną, Fabryczną, Zagonową, Fromborską, Bartniczą.

Gdzie zgłaszać szkody?

Osoby poszkodowane w wyniku zalania ulic mogą do 30 września br. zgłaszać poniesione szkody pisemnie, ustnie bądź telefonicznie w następujących miejscach:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Winna 9, pok. 317, w godz. 7.30–15.30
   tel. 55 625 61 00, 55 625 61 95, 55 625 61 96

• Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (całodobowo), ul. Elizy Orzeszkowej 2,
   tel. 55 239 30 40, 239 30 41.

Po otrzymanych zgłoszeniach pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktują się z osobami poszkodowanymi i przeprowadzą wywiad środowiskowy, który potrzebny jest do otrzymania wsparcia finansowego w formie zasiłku celowego.

  Łukasz Mierzejewski Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16451