Elbląg: SOR będzie jak nowy

Elbląg: SOR będzie jak nowy

Na początku lipca Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu podpisał umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją projektu „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”. Jeszcze w lipcu na plac budowy wkroczył generalny wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ Przemysłówka 03” z Elbląga.

Tak rozpoczęła się kolejna bardzo ważna dla elbląskiego szpitala inwestycja, której celem jest nie tylko dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do nowych standardów i przepisów Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim podniesienie jakości i dostępności świadczonych tu usług medycznych.

– Prace rozpoczęły się od ogrodzenia i zagospodarowania terenu budowy znajdującego się w obszarze zlokalizowanym przy podjeździe dla karetek, od strony lądowiska dla helikopterów – informuje Anna Maksymowicz, Kierownik Projektu, pracownik szpitalnej Sekcji Inwestycji i Remontów. – Równocześnie ruszyły niezbędne prace w patio przy budynku Rezonansu Magnetycznego oraz w patio za główną Izba Przyjęć.

Na początku były to głównie prace rozbiórkowe i wszelkie niezbędne roboty ziemne. Aktualnie powstają stopy fundamentowe pod planowaną rozbudowę SOR oraz wzmocnienia konstrukcyjne pod podjazdem dla karetek, co umożliwić ma bezpieczne prowadzenie w tym obszarze prac budowlanych.

Jak zakłada projekt, wszelkie konstrukcje żelbetowe, także nowy szyb windy, mają być gotowe do końca bieżącego roku. Nieco wcześniej, bo w październiku, budowlańcy zaplanowali rozpoczęcie prac wewnątrz budynku – w pomieszczeniach SOR przewidzianych do przebudowy, które na ten okres przeniesione zostaną do tymczasowych pomieszczeń po starym Bloku Operacyjnym. Wiązać się to będzie z niezbędną reorganizacją pracy SOR, także ze zmianą dróg komunikacyjnych wewnątrz szpitala.

– Prace od początku przebiegają zgodnie z harmonogramem – mówi Inżynier Budowy Tomasz Stachura. – Na chwilę obecną nie ma żadnych przeszkód czy opóźnień, i oby tak dalej! Po prostu pracujemy, realizując nasze kolejne zadania.

Finał inwestycji zaplanowano na czerwiec 2018 roku.

Projekt pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu” dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Całkowita wartość: 7 954 218,03 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 3 400 000,00 zł

Wkład własny szpitala: 4.554.218,03 zł

  Anna Kowalska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16291 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.