Elbląg: Pomagają dzieciom i rodzicom

Elbląg: Pomagają dzieciom i rodzicom

Diagnozują, informują o możliwościach pomocy, prowadzą kompleksową terapię, a przede wszystkim wspierają rozwój dziecka – tym zajmują się specjaliści w ośrodku „Elbląski Maluch”, którego działalność zainaugurowano 20 września.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 2 został powołany do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego, którego celem jest interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Do głównych zadań ośrodka należy przede wszystkim udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, pomoc w ustaleniu właściwego kierunku działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych, psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

20 września w Ratuszu Staromiejskim podczas konferencji uroczyście zainaugurowano działalność ośrodka „Elbląski Maluch”, w którym rodzice i ich dzieci otrzymają wsparcie. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów specjalistów, na co dzień pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. O złożoności problemów i trudnościach w diagnozowaniu mówił dr Rafał Łuczak, specjalista psychiatrii, który zaprezentował pierwsze objawy mogące zaniepokoić rodziców.

Z kolei Joanna Hanke, koordynator ds. WWRD, opowiadając o modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwróciła uwagę na to, jak istotna jest szybka reakcja i wdrażanie odpowiednich działań.

– Motywacją do podejmowanych przez nas działań jest zrozumienie roli czasu, który jest tak ważny dla małego dziecka oraz świadomość konsekwencji zbyt późno podjętej terapii, że zaniechanie oddziaływań terapeutycznych pod pretekstem oczekiwania na samoistną poprawę, prowadzi do trwałych ograniczeń w osiąganiu przez dzieci pożądanych umiejętności – mówiła.

Rodzice, którzy zauważą u swoich dzieci alarmujące symptomy, mogą udać się do Punktu Konsultacyjnego Malucha na bezpłatne konsultacje. W placówce prowadzony jest również Gabinet Interwencji – tam z kolei wsparcia w działaniach dydaktycznych i wychowawczych mogą szukać placówki edukacyjne.

– Bliskie jest nam myślenie, że za rozwój i wychowanie dziecka – poza rodziną – odpowiada cała społeczność lokalna. Na pewno przedstawiony model wymaga dalszego wdrażania, poszerzonej promocji, a także weryfikacji w szerszym środowisku. Nie mniej koncepcja wspólnego budowania środowiska rozbojowego dla dzieci z dynamicznym systemem wczesnego wspomagania, stwarza nowe możliwości wyrównywania szans rozbojowych, a następnie edukacyjnych dzieci – podkreśliła Joanna Hanke.

Wszelkie informacje na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i działalności „Elbląskiego Malucha” można znaleźć na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2.

Fot. nadesłane

  oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18850 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.