Elbląg: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

Elbląg: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

Lubisz rzeźbić w drewnie? Interesujesz się historią Warmii i Mazur? Jeśli tak, weź udział w Ogólnopolskim Konkursie „Dziedzictwo zamknięte w drewnie,” organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” oraz Stowarzyszenie „Jantar.”

Na konkurs można nadsyłać rzeźby i płaskorzeźby wykonane w drewnie, które tematyką nawiązują do dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dorośli jak i młodzież, prace konkursowe mogą nadsyłać również szkoły oraz placówki kulturalno–oświatowe. Podczas konkursu oceniane będą:  poziom artystyczny prac, jakość wykonania, oryginalność pracy oraz stopień trudności wykonania. Nagrody w konkursie są rzeczowe, to m.in. wydawnictwa książkowe i materiały plastyczne. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Prace muszą być pracami własnymi, a każdy autor może zgłosić więcej niż jedną.

– Chcemy upowszechniać wśród mieszkańców naszego regionu wiedzę na temat historii i dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur – Magdalena Czarnocka–Kaptur,  wicedyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. –  Pokazać jego cechy charakterystyczne, wyróżniające nas na tle innych regionów. 

Konkurs ma na celu zainteresowanie historią regionu Warmii i Mazur, poszerzenie wiedzy o sztuce ludowej, a także kształcenie zdolności plastycznych w szczególności pracy w drewnie.

Prace na konkurs należy nadsyłać do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu do 31 października 2018 r.

Zgłaszane prace muszą być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres, numer telefonu i e–mail instytucji. 

Informacji na temat konkursu udziela: Ewa Bednarska–Siwilewicz tel.55 611 20 64 , e–mail ewa.bednarska@swiatowid.elblag.pl.

Zobacz regulamin i kartę zgłoszeniową. 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przyszłość sztuki przeszłości”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Jantar” wspólnie z CSE „Światowid” w Elblągu.

Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu.

  CSE ”Światowid” Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18222