Elbląg: Muzycznie o historii Polski

Elbląg: Muzycznie o historii Polski

Od 1 marca stowarzyszenie „Lazarus” realizowało projekt „Polska Niepodległa”. W jego ramach zespół wokalno–instrumentalny „Lazurki” odwiedził jedenaście miejsc, w których wybrzmiały utwory przypominające historię naszego kraju. W piątek podsumowano działania podjęte w projekcie.

W sali Ratusza Staromiejskiego w Elblągu stowarzyszenie „Lazarus” zakończyło ponad półroczny projekt pn. „Polska Niepodległa”.

– Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć w obchody 100–lecia odzyskania niepodległości i poprzez muzykę i słowo, przybliżyć historię naszego kraju – mówi Paweł Gołębiewski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Lazarus”, a także członek zespołu. – Projekt rozpoczął się w marcu i do dnia dzisiejszego, łącznie z tą konferencją, odwiedziliśmy jedenaście miejsc. Były to szkoły podstawowe nr 14, nr 12, nr 9, nr 8, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych, Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”, DPS „Niezapominajka” oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Odwiedziliśmy też Spółdzielnię Mieszkaniową „Zakrzewo”.

W trakcie jedenastu koncertów wybrzmiały takie utwory jak „Marsz pierwszej brygady”, „O mój rozmarynie”, „Piechota”, „Rozkwitają pąki białych róż”, „Ułani malowane dzieci”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Warszawianka” a także „Rota”.

Zespół „Lazurki” liczy dwanaście osób (sześcioro uczestników ŚDS i czterech terapeutów). W trakcie koncertów rozdawane były kotyliony, które własnoręcznie wykonali uczestnicy ŚDS „Lazarus”. Muzyków wspierała też Helena Stachnowicz, była polonistka wielu elbląskich szkół, która występowała w roli narratora.

– Macie państwo szczęście do charyzmatycznych ludzi w stowarzyszeniu „Lazarus”. Pani dyrektor jak i pani prezes, potrafią zarażać innych swoją pasją. Zarówno ja, jak i inni dyrektorzy szkół, bez wahania zaprosiliśmy do siebie zespół. Tak wzruszającego koncertu, dawno nie było. Młodzież wyszła z niego poruszona – mówiła podczas konferencji podsumowującej projekt Agnieszka Jurewicz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Projekt „Polska Niepodległa” to wynik konkursu ogłoszonego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Na jego realizację do samorządów zostały przekazane środki finansowe. Zadanie zostało wsparte finansowo także przez miasto Elbląg.

Fot. Mateusz Misztal

  MM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19071