Elbląg: Kolejne unijne pieniądze trafią do Elbląga

Elbląg: Kolejne unijne pieniądze trafią do Elbląga
Fot. Adminstrator

Dobre informacje dla Elblążan. Do miasta trafią kolejne pozyskane środki unijne. Tym razem przeznaczone zostaną na doposażenie Centrum Rehabilitacji  w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz na utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno–rekreacyjne. Umowy dofinansowania obu projektów podpisali w Olsztynie z  Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem Prezydent Witold Wróblewski oraz Ryszard Werchowski, dyrektor SPZOZ Centrum Rehabilitacji.

Projekt „Doposażenie SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” zakłada zakup wyposażenia rehabilitacyjnego, w tym: wanny do hydroterapii, urządzenia do krioterapii, stołu do trakcji kręgosłupa, platformy balansowej, stołu do ćwiczeń manualnych ręki, wanien do kąpieli wirowych oraz bieżni.  Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości świadczenia usług przez Centrum, w tym: skrócenia czasu oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, poprawę efektywność leczenia poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu, czy zwiększenie jakość i dostępność do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych.

Koszt realizacji projektu wynosi 300. 000 zł, z czego 254.970 zł pochodzić będzie z pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko–Mazurskiego 2014–2020.

Drugi projekt, na który podpisana została umowa dofinansowania dotyczy stworzenia ścieżek dydaktycznych, łączących obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga. Projekt, polegający na zagospodarowaniu przestrzeni na cele turystyczno – rekreacyjne, zakłada:

1. utworzenie (wyznaczenie i oznakowanie) trzech ścieżek dydaktycznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ławki, śmietniki, oświetlenie), dotyczących:

–  zabytków Starego Miasta
–  parków
–  form przestrzennych

2. utworzenie specjalnej aplikacji multimedialnej na ich temat.

Łączna długość planowanych ścieżek to 16 km, a liczba obiektów które zostaną oznakowane – 69. Projekt obejmuje również konserwację siedmiu wybranych form przestrzennych, leżących na trasie ścieżki dydaktycznej.

Koszt realizacji projektu wynosi 489.634,97 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi  361 873,19 zł.

  Joanna Urbaniak Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18319 

Print Friendly, PDF & Email