Elbląg: Artystyczno–sensoryczne wyzwanie w konkursie „Dotknij mój świat”

Elbląg: Artystyczno–sensoryczne wyzwanie w konkursie „Dotknij mój świat”

Szkoła Podstawowa nr 25 zaprasza wszystkich uczniów klas 0–III do udziału w konkursie „Dotknij mój świat" zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Do 30 października br. można składać prace w formacie A4. Tematyką jest „cały otaczający nas świat”.

Celem organizowanego konkursu jest pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, rozwijanie ekspresji twórczej, a także kształtowanie postaw społecznych opartych na tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych KLAS 0–III.

Temat pracy dotyczy świata szeroko rozumianego np. świat zwierząt, świat podwodny, gospodarstwo wiejskie, podwórko itp. Zadaniem uczestnika jest wykonanie wypukłej pracy w formacie A4 z wykorzystaniem materiałów sensorycznych (np. maku, kaszy mannej, piasku, futerka, itp.), umożliwiających poznanie przez dotyk, stymulujących percepcję. Organizatorzy konkursu proszą o zabezpieczenie prac przed nadaniem przesyłki (np. impregnowanie lakierem), gdyż uszkodzone prace nie będą brały udziału w konkursie. Prace powinny być wykonane indywidualnie – jedna praca, jeden autor. Przesłane na konkurs prace nie będą zwracane. Każdą należy podpisać danymi: imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, nazwą placówki, danymi opiekuna, adresem e–mail opiekuna – należy to zrobić na odwrocie kartki.

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (dostępne na Facebooku SP nr 25 w Elblągu). Pracę konkursową wraz z załącznikiem należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora.

Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 30 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy nadesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego
ul. Wyżynna 3, 82–300 Elbląg
Z dopiskiem: Konkurs plastyczny pt. „Dotknij mój świat ”

Źródło: Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu (Facebook)

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19099