32,5 mln zł dla szpitali w Łodzi na opiekę okołoporodową

32,5 mln zł dla szpitali w Łodzi na opiekę okołoporodową

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podpisało dwie umowy na doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologii w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek w SPZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz modernizację Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu wraz z Pododdziałem Noworodków I w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Ponad 32 mln zł zostało przeznaczonych w ramach dofinansowania projektu Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie „CZMP” w Łodzi.

– Wiemy, jak ważna jest kompleksowa opieka nad kobietami w ciąży i tuż po porodzie. Ministerstwo Zdrowia przykłada ogromną wagę do poprawy standardów opieki okołoporodowej, co trudno zrealizować bez odpowiednich inwestycji w oddziały położnicze i neonatologiczne – mówił Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, który w imieniu MZ popisywał umowy.

Kolejna umowa dotyczy doposażenia klinik i oddziałów hematoonkologii w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek w 2019 r. Na ten cel SPZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pozyskało blisko 430 tys. zł dofinansowania. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o dostosowaniu polskich ośrodków hematookologicznych do standardów międzynarodowych European Leukemia Net, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek.

Kinga Łuszczyńska / MZ
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Fot. pixabay.com