Włącz się w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Włącz się w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji
Fot. mat. prasowe

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg, koordynatorzy projektu zapraszają Państwa do udziału w badaniu kierowanym do mieszkańców Elbląga.

Ankieta dostępna jest poniżej:

ANKIETA

oraz:

Ankieta jest anonimowa, a udzielane odpowiedzi prezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych zostaną wykorzystane do przygotowania szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, która będzie stanowić część Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg. Odpowiedzi pozwolą również zaplanować proces rewitalizacji w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy.

Wypełnione formularze można przekazywać:

  • w formie zeskanowanej pocztą elektroniczną na adres: dsir@umelblag.pl 
  • pocztą tradycyjną na adres Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego przy ulicy Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem na kopercie: ANKIETA GPR)
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14) w godzinach pracy Urzędu.
UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email