Tu powstają nowe inicjatywy kulturalne

Tu powstają nowe inicjatywy kulturalne
Fot. nadesłane

W 2021 roku Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w ramach projektu rozbudowy, przebudowy i remontu instytucji uruchomiło Inkubator Przedsiębiorczości Kulturalnej, czyli komórkę wspierającą działania kulturalne, animatorów kultury, artystów i organizacje pozarządowe działające w obrębie kultury. Planowane wsparcie obejmie inicjatywy kulturalne, zarówno finansowo, merytorycznie jak i organizacyjnie.

Misja Inkubatora

– Współczesna kultura ma w coraz większym stopniu charakter partycypacyjny. Mając na uwadze dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze niezwykle ważne jest rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej. Tym wyzwaniom stawia czoła nasz Inkubator Przedsięwzięć Kulturalnych – mówi Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

Oferta Inkubatora Przedsięwzięć Kulturalnych CSE „Światowid” w Elblągu obejmuje wsparcie lokalowe, techniczne, formalne oraz co najważniejsze, merytoryczne. Poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, dyskusji, wydarzeń artystycznych i partnerstw chcemy oddziaływać na rozwój przyszłych twórców i odbiorców kultury. Szczególnie istotne będzie dla nas stworzenie przestrzeni do rozwoju kompetencji społecznych, umiejętności komunikacji i współpracy oraz nabywanie praktycznej wiedzy z zakresu innowacji kulturalnych.

– Każdy kto zapragnie poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie kultury w ramach działań Inkubatora, będzie mógł skorzystać z naszych programów szkoleniowo-warsztatowych – dodaje Antoni Czyżyk Dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu.

Konkretne wsparcie

Na początku lutego 2022 roku uruchomiliśmy program wspierający działania kulturalne organizacji pozarządowych w obrębie nowych mediów. Program pod nazwą RE-WIZJE 2022 wspierać będzie takie działania jak dofinansowanie w zakresie organizacji koncertów i wystaw multimedialnych, czy wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną, tworzenie treści filmowych, słuchowisk i podcastów promujących kulturę i sztukę, spektakli multimedialnych, wydawnictw multimedialnych, czy warsztatów i szkoleń wykorzystujących nowe media.

Na cały rok 2022 zaplanowano cykl szkoleń przeznaczonych dla animatorów kultury, kadr kultury, oraz organizacji pozarządowych działających w obrębie kultury. Głównymi zagadnieniami szkoleń jest szeroko pojęta komercjalizacja kultury, kreowanie produktu kulturalnego, budowanie jego marki, konkurencyjności i wprowadzenia go na rynek. Do prowadzenia szkoleń zaprosiliśmy wykładowców znających zagadnienia i problematykę obszaru kultury i sztuki.

Pod koniec drugiego kwartału 2022 roku w ramach działalności Inkubatora Przedsiębiorczości Kulturalnej planujemy organizację I Targów Sztuki i Kultury Dostępnej promujących artystów oraz organizacje i ich wytwory sztuki i produkty kulturalne.

Działalność inkubatora to także organizacja warsztatów i wydarzeń kulturalnych. Na bieżący rok zaplanowaliśmy koncerty, działania i warsztaty w zakresie promocji kultury słuchania, sztuki dźwiękowej pod wspólnym tytułem Prosto w Ucho! Już w lutym startujemy z warsztatem, którego tematem będzie tworzenie Słuchowiska/Podcastu czy treści dźwiękowo słownych. Uczestnicy poznają jak wykorzystać sprzęt do rejestracji dźwięków zarówno ten profesjonalny jak i ten, który noszą zazwyczaj przy sobie – smartfon, nauczą się podstawowej edycji dźwiękowej do stworzenia własnego podcastu.

Print Friendly, PDF & Email