Większa ochrona rodzin przed przemocą. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Większa ochrona rodzin przed przemocą. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – To szereg zmian służących większej ochronie rodziny – mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.