Kraków: Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Kraków: Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób z niepełnosprawnościami
Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w lutym 2023 r. rozpoczyna realizację projektu pn. „Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w Krakowie”.

Celem projektu jest podniesienie wrażliwości oraz świadomości społecznej dotyczącej problemu przemocy wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, rozwój współpracy interdyscyplinarnej i integracja działań na poziomie lokalnym, zwiększenie skuteczność udzielanej pomocy oraz wsparcia.

Projekt skierowany jest w szczególności do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Wsparciem zostaną objęci również specjaliści realizujący zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizowane będą działania sprzyjające rozwojowi lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, m.in. kampania społeczna, szkolenia specjalistyczne, konferencja oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Opracowany zostanie również Model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowaniem projektu będzie dwudniowa konferencja szkoleniowa pn. „Przemoc wobec osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest finansowany z Funduszu Małych Grantów 2 oraz Rozwoju lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji odnośnie działań projektowych udziela Pani Paulina Gutek (paulina.gutek@mops.krakow.pl, tel. 660 637 833).

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email