Kujawsko-pomorskie: Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Kujawsko-pomorskie: Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Fot. pixabay.com

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Ze względu na epidemię wszystkie porady są obecnie udzielane wyłącznie telefonicznie lub mailowo. Od 10 czerwca planowane jest przywrócenie dyżurów stacjonarnych w miastach regionu.

– Obsługujący Niebieską Linię podejmują interwencje w sprawach zgłaszanych przez osoby doświadczające przemocy. Te z nich, które pozostają w trudnej sytuacja finansowej lub emocjonalnej mogą liczyć na zastępstwo procesowe w sprawach karnych oraz wsparcie mediatora w przypadku konfliktów rodzinnych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.

Nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje samorząd województwa, który we współpracy z 130 gminami finansuje jej funkcjonowanie. Z przedstawicielami marszałkowskiego Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, które także udzielają wsparcia poszkodowanym można się kontaktować pod numerem telefonu 56 659 13 99. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy biura:

  • poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
  • wtorki – 8-16.30
  • piątki – 8-13.30

Konsultanci prawni pełnią dyżury nie tylko w Toruniu. Raz w miesiącu można skontaktować się ze specjalistami dyżurującymi w: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy oraz Chełmnie. Od 10 czerwca planowane jest przywrócenie porad stacjonarnych przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Obecnie odbywają się one w formie telefonicznej.

Poniżej zestawienie terminów dyżurów zamiejscowych w czerwcu oraz numery kontaktowe do poszczególnych placówek:

  • Bydgoszcz – 52 321 40 59/606 924 845 (dyżur 22 czerwca, w godzinach 12-17)
  • Włocławek – 54 235 67 10/500 173 322 (dyżur 23 czerwca, w godzinach 9-14)
  • Grudziądz – 56 621 58 16/500 173 322 (dyżur 16 czerwca, w godzinach 9-14)
  • Inowrocław – 52 357 10 31/606 924 845 (dyżur 1 czerwca, w godzinach 10-15)
  • Brodnica – 56 491 97 71/500 173 322 (dyżur 9 czerwca, w godzinach 9-14)
  • Chełmno – 56 686 30 72/500 173 322 (dyżur 2 czerwca, w godzinach 9-14)     

Departament Spraw Społecznych rozpoczął także prowadzenie specjalistycznych konsultacji merytorycznych dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się tematyką przemocy w rodzinie, które będą prowadzone dwa razy w miesiącu w Toruniu.

Print Friendly, PDF & Email