Sopot: Gdzie zaparkują osoby z niepełnosprawnością – mapa miejsc

Sopot: Gdzie zaparkują osoby z niepełnosprawnością – mapa miejsc
Fot. Pixabay

Urząd Miasta stara się, by przestrzeń publiczna była jak najbardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach. Jednym z udogodnień, które pomagają osobie z niepełnosprawnościami, są wyznaczone i specjalnie oznakowane miejsca parkingowe. Poniżej znajduje się link do uaktualnionej mapy takich miejsc w Sopocie.

Mapa zawiera wykaz miejsc zlokalizowanych na drogach publicznych (+ jedna koperta na terenie ogólnodostępnym pod UM), nie ma tam miejsc na terenach spółdzielni mieszkaniowych i terenach prywatnych: pod sklepami, pod dworcem itp.

– Osoby z niepełnosprawnościami, tak samo jak reszta społeczeństwa, mają prawo do aktywnego, samodzielnego życia – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Miejsca parkingowe dla tych osób znajdują się więc jak najbliżej punktu docelowego, by umożliwić łatwe i bezpieczne przemieszczanie się podczas załatwiania codziennych spraw czy też korzystania z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej miasta. Zachęcamy do skorzystania z mapy przed przyjazdem do Sopotu, żeby zapewnić sobie jak najbardziej komfortowy pobyt – czy to turystyczny, czy też codzienny – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Osoby z niepełnosprawnością posiadające Kartę Parkingową w Sopocie za postój na tzw. kopercie nie płacą (Uchwała RMS nr X/169/2919 z 22.10.2019 r., par. 4 pkt.3).

Link do mapy miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsca dla OzN są również przy ul. Piastów, w sezonie dostępne są tylko od poniedziałku do piątku. W weekendy ul. Piastów jest wyłączona z ruchu. Poza sezonem miejsca te są dostępne przez cały tydzień.

Print Friendly, PDF & Email