Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku
Fot. nadesłane

Osoby potrzebujące mogą także w 2024 roku, skorzystać w Gdańsku z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją. To wsparcie dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Konsultacje udzielane są mieszkankom, mieszkańcom, ale też potrzebującym spoza regionu.

Zadanie realizują: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Ich lista z adresami i kontaktami dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPR

Obowiązują zapisy

Konsultacje ze specjalistkami i specjalistami odbywają się bezpośrednio w punktach świadczących wsparcie. W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie – prawnik lub doradca obywatelski mogą udzielić porad poza nim oraz telefonicznie i poprzez e-mail. W każdym wypadku obowiązują zapisy na konsultacje, w dni powszednie pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy MOPR). Wygodną formą jest też rejestracja do prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora, poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W punkcie świadczącym nieodpłatną pomoc prawną potrzebujący człowiek składa pisemne oświadczenie, że nie stać go na wizytę u prawnika. Takie oświadczenie jest warunkiem otrzymania wsparcia.

Szeroka oferta poradnicza

W 2023 roku, w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją udzielono w Gdańsku ok. 10 800 konsultacji. Prawnicy wspierają potrzebujące osoby m.in. w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, ubezpieczeniowych czy spadkowych. Pomagają osobom zadłużonym, w kryzysie ekonomicznym, życiowym. Doradzają w kwestii odzyskania alimentów na dzieci, uzyskania rozmaitych świadczeń finansowych czy rozwodu. Poradzą też w przypadku nagłych zdarzeń losowych. 

W ramach oferty punktów MOPR i organizacji pozarządowych jest też pomoc w sporządzeniu pism urzędowych, wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych. W przypadku poradnictwa obywatelskiego działania są szczególnie zindywidualizowane i zmierzają do podniesienia świadomości prawnej potrzebującej osoby. Doradca obywatelski udzieli wskazówek zwłaszcza osobom zadłużonym oraz z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. W razie konieczności skieruje do właściwej instytucji, która może rozwiązać problem kompleksowo. 

Natomiast w przypadku konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich warto skorzystać z pomocy mediatora. Pomoże on również w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku. Poradzi w kwestiach: niedopełnienia czy złamania warunków umowy gospodarczej lub np. odzyskania należności. Wszystko po to, by doprowadzić do kompromisu, polubownego załatwienia sprawy.

Uwaga! Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Print Friendly, PDF & Email