Rodzicu, złóż wniosek o bezpłatny obiad dla przedszkolaka i ucznia

Rodzicu, złóż wniosek o bezpłatny obiad dla przedszkolaka i ucznia
Fot. gdansk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina uprawnionym, gdańskim rodzicom, o konieczności złożenia wniosku o dożywianie dziecka w przedszkolu lub szkole. To formalność, ale pozwoli na świadczenie tego bezpłatnego wsparcia do końca roku szkolnego 2023/2024.

Gdańskie dzieci z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1320 zł, tj. 220 procent kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, mogą skorzystać nieodpłatnie z dożywiania w przedszkolu lub szkole.

Przekaż wniosek pracownikowi socjalnemu

Uprawnieni, gdańscy rodzice/opiekunowie dzieci proszeni są o przekazywanie wniosków o dożywianie, bezpośrednio do Centrów Pracy Socjalnej MOPR, obsługujących dzielnicę ich zamieszkania. Kontakt do CPS dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka. Do podania (może być napisane odręcznie) trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury);
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby z niepełnosprawnością lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Szczegółowymi informacjami służą mieszkankom i mieszkańcom pracownicy socjalni gdańskiego MOPR.

Dodajmy, że pomoc świadczona będzie w ramach Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028 (obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.). Został on uchwalony przez Radę Miasta Gdańska do wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Print Friendly, PDF & Email