Poznań: Miasto wspiera mieszkania chronione

Poznań: Miasto wspiera mieszkania chronione
Fot. stow. Zrozumieć i Pomóc

W Poznaniu otwarte zostało mieszkanie chronione przy ulicy Rybaki. Zamieszka w nim pięć osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W dofinansowanym przez Miasto lokalu będą mogły usamodzielnić się w przyjaznych i komfortowych warunkach.  

Mieszkanie chronione otwarte w piątek 6 maja przy ul. Rybaki to lokal, w którym zamieszkają i znajdą pomoc osoby po kryzysie psychicznym.  Ma pięć pokoi, dwie łazienki i przestronną kuchnię – lokal przekazał Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Prowadzi je Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i  Pomóc”. To drugie takie miejsce w Poznaniu – pierwsze powstało w 2006 roku. W 2022 r. stowarzyszenie otrzymało 190 tys. zł miejskiej dotacji na  zapewnienie pomocy ich lokatorom (w tym 45 tys. zł na wyposażenie nowego mieszkania przy ul. Rybaki).

Mieszkania chronione powstają, ponieważ osoby po kryzysie psychicznym są bardzo narażone na wykluczenie społeczne. Po pierwszym epizodzie choroby i pobycie w szpitalu, ich sytuacja osobista często się komplikuje – nie zawsze mogą wrócić do domu, w którym wcześniej mieszkały. 

– Zapotrzebowanie na tego typu mieszkania jest bardzo duże – wyjaśnia Katarzyna Majer, prezes stowarzyszenia. – Dlatego uznaliśmy, że trzeba stworzyć kolejny lokal. Wspieramy osoby, które w nim mieszkają, w dążeniu do samodzielności. Pomagamy im odnaleźć się na rynku pracy, ułatwiamy kontakt z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, w których można znaleźć pomoc.

Lokatorzy mieszkań chronionych oprócz dachu nad głową mają zapewnioną rehabilitację – poprzez wykonywanie codziennych czynności i prac, od sprzątania i gotowania, przez administrację, aż do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Aby zostać przyjętym do takiego lokalu, należy skontaktować się z zarządem stowarzyszenia. Więcej informacji na stronie internetowej: zrozumiecipomoc.pl/mieszkanie-chronione

Stowarzyszenie prowadzi też dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w Poznaniu, oparte na międzynarodowym modelu domów-klubów „Fountain House”. Pierwsza taka placówka powstała w latach 40. w Nowym Jorku, a swoją nazwę przyjęła ze względu na znajdującą się w pobliżu fontannę. Obecnie na świecie działa kilkaset tego typu domów, w każdym z nich realizowany jest ten sam model rehabilitacji społecznej i zawodowej. Jego celem jest stworzenie warunków, dzięki którym mieszkańcy mogą się usamodzielnić. 

W domach prowadzonych przez „Zrozumieć i Pomóc” w Poznaniu wsparcie znajduje ponad setka osób po przebytym kryzysie psychicznym. Stowarzyszenie prowadzi też kluby popołudniowe oraz jest operatorem dwóch mieszkań socjalnych ze wsparciem.

AW
Print Friendly, PDF & Email