Poczta Polska: Renciści i emeryci na kwarantannie dostaną świadczenia w terminie

Poczta Polska: Renciści i emeryci na kwarantannie dostaną świadczenia w terminie
Fot. Rafał Sułek

Odbiór paczek na podstawie PIN, doręczenie przesyłki bez obowiązku pokwitowania odbioru lub bezpośrednio do skrzynki – to zasady, jakie w związku z pandemią wdrożyła Poczta Polska – przypomina spółka. Zapewnia, że renciści i emeryci objęci kwarantanną dostaną świadczenia w terminie.

Jak wskazała Poczta w komunikacie, jedynie w przypadku m.in. przesyłek rejestrowanych na zasadach specjalnych wstrzymane jest doręczanie pod adresy osób przebywających na kwarantannie. Przesyłki te zostaną doręczone po jej zakończeniu.

– Przyjęliśmy rozwiązania, które umożliwią doręczenie emerytur, rent i paczek osobom przebywającym na kwarantannie w taki sposób, aby minimalizować ryzyko zakażenia – podkreśliła rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Dodała, że na podstawie uzgodnień z przedstawicielami sądownictwa, Poczta przechowuje bezpłatnie przesyłki nadawane na zasadach specjalnych pod adresy objęte kwarantanną, aby nie płynął im bieg awizacji. – Takie listy polecone zostaną doręczone adresatom po upływie określonego przez służby sanitarne okresu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji – wyjaśniła.

Renciści i emeryci, którzy objęci są kwarantanną otrzymają świadczenia w terminie, w tzw. bezpiecznych kopertach, które są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. – Pieniądze są wcześniej przeliczane komisyjnie w placówkach pocztowych – podkreślono. Przypomniano, że odbierając od listonosza świadczenie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 metra. – Ta specjalna procedura dotyczy wszystkich przekazów pieniężnych, aby umożliwić przesyłanie osobom potrzebującym zasiłków i innych świadczeń – zaznaczono.

Poczta wskazała, że wyjątkowo w okresie epidemii nie doręcza pod adresy objęte kwarantanną listów rejestrowanych nadawanych przez: Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego. Dotyczy to również pozostałych nadawców dla przesyłek listowych rejestrowanych nadanych: z potwierdzeniem odbioru lub z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO), z zadeklarowaną wartością lub objętych „złożonym przez adresata zastrzeżeniem w zakresie ich doręczania osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem”.

W ramach ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem Poczta uprościła też odbiór przesyłek kurierskich. – By odebrać paczkę przy użyciu PIN-u wystarczy, aby nadawca podał numer telefonu lub adres e-mail adresata. Przed doręczeniem przesyłki Poczta Polska prześle odbiorcy kod i ten numer należy podać kurierowi – wyjaśniono.

Poczta, jak podkreślono, na bieżąco zapewnia swoim pracownikom środki ochrony osobistej, w tym m.in. maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz żele i płyny antybakteryjne. – By minimalizować ryzyko zakażenia wszystkie sortownie Poczty Polskiej są prewencyjnie dezynfekowane – zapewniono.

Magdalena Jarco
Print Friendly, PDF & Email