Pracujący emeryci i renciści muszą rozliczyć przychód z dodatkowych  zarobków

Pracujący emeryci i renciści muszą rozliczyć przychód z dodatkowych zarobków

Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury jak również renciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 roku, muszą pamiętać by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.