PFRON do 2015 roku?

PFRON do 2015 roku?
Fot. Adminstrator

Jeszcze przez trzy lata, a nie do końca tego roku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma działać na obecnych zasadach. Takich zmian chcieli posłowie z parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych i tak rozstrzygnięć domagają się niepełnosprawni w całym kraju. W obecnym stanie prawnym Fundusz miałby stracić osobowość prawną i stać się państwową jednostką budżetową od 1 stycznia 2012 r. (art. 33 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych). Przygotowany przez posłów projekt ustawy zakłada, że PFRON zachowa osobowość prawną do 2015 r. Dodatkowy czas pozwoli wypracować rozwiązania, które oddalą zagrożenie niezrealizowania przez Fundusz wynikających z umów zadań i umożliwi ich kontynuację. Jak informuje Marek Plura, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, poselski projekt ustawy uzyskał akceptację resortu finansów.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7282

Print Friendly, PDF & Email