Komunikacja miejska: Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w Elblągu

Komunikacja miejska: Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w Elblągu
Fot. Adminstrator

Od 1 września br. zacznie obowiązywać uchwała Rady miejskiej w Elblągu, nr VII/167/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w
środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących. Załącznik nr 2 do tej uchwały to wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych a także szczegółowa informacja o dokumentach uprawniających do ulgi.

Całą tabelę – przejrzyście sporządzoną – zamieszczamy w pliku pdf znajdującym się poniżej treści tego artykułu. Tam też można znaleźć wzory zaświadczeń potrzebnych do skorzystania z niektórych bezpłatnych przejazdów. W artykule natomiast zamieszczamy wykaż placówek rehabilitacyjno-edukacyjnych i placówek służby zdrowia objętych postanowieniami uchwały.  

Użyte w załączniku określenie EKM oznacza Elbląską Kartę Miejską czyli elektroniczną kartę zbliżeniową będącą nośnikiem biletów elektronicznych i informacji o ewentualnych ulgach, obowiązujących w sieci komunikacji miejskiej obowiązujące na terenie m. Elbląga i gmin objętych porozumieniem. EKM występuje w dwóch rodzajach: jako karta na okaziciela lub karta imienna.

Wykaz ośrodków wsparcia na terenie miasta Elbląga
prowadzących działalność w zakresie terapii i edukacji.

I. Warsztaty Terapii Zajęciowej
· ul. Saperów 14 F
· ul. Beniowskiego 68
· ul. Saperów 14 d

II. Środowiskowe Domy Samopomocy

1. ŚDS w strukturze Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c
Filie:
· ul. Podgórna 1 c
· ul. Winna 9
· ul. Traugutta 38

2. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Elblągu ul. Saperów 14 d

3. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Elbląskie
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”
· ul. Skrzydlata 15 a

III. Dzienne Centrum Aktywności
· ul. Saperów 14 d

IV. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy ul. Szarych Szeregów 32
Wykaz specjalistycznych przychodni rehabilitacyjnych na terenie miasta Elbląga:

1. Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka 146

2. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. S. Żeromskiego 22

3. 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Komeńskiego 35

4. Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży ul. Królewiecka 2
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” ul. Królewiecka 15

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny Karan „Dom Zacheusza” ul. Królewiecka 197

7. Dzienne Centrum Aktywności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Saperów 14 D
8. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Saperów 14 F
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7281

Print Friendly, PDF & Email