Organizacje społeczne mają moc

Organizacje społeczne mają moc
Fot. nadesłane/ngo.pl

Zdrowie, sport, kultura – to zaledwie kilka dziedzin życia, w których obecne są stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie. Słowem, na każdy kroku spotkasz społeczników, którzy po prostu działają. Dzisiaj, 27 lutego, mają swoje święto.

W Polsce aktywnie działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych, czyli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, federacji itp. (inaczej zwanych organizacjami pozarządowymi czy obywatelskimi). Warto też wiedzieć, że istnieje około 50 tysięcy innych podmiotów, które można zaliczyć do szeroko rozumianej sfery społecznej. Są to m.in. związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich oraz instytucje kościelne.

– Po raz piąty obchodzimy Dzień Organizacji Społecznych – mówi Justyna Duks, koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych. – W samym Elblągu działa około 300 organizacji pozarządowych, w powiecie elbląskim jest ich ponad 200. Śmiało mogę powiedzieć, że spotykam na swojej drodze osoby, które z pasją oddają się temu, co lubią i jest to dla nich ważne.
Od lat działalność organizacji pozarządowych wspomaga Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

– Wśród nas są aktywni członkowie wielu stowarzyszeń, wolontariatu czy ekonomii społecznej. Bazując na wspólnym doświadczeniu możemy skutecznie wspierać innych – podkreśla Arkadiusz Jachimowicz, prezes ESWIP. – Działamy także projektowo wychodząc naprzeciw potrzebom XXI wieku, m.in. przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, pobudzamy do aktywności, pomagamy we współpracy z biznesem.

Elbląg, ulica Jaszczurczego 17 – to adres, który często odwiedzają przedstawiciele stowarzyszeń szukając pomocy w sprawach prawnych czy projektowych. Tutaj, zupełnie bezpłatnie, można uzyskać m.in. wsparcie przy zakładaniu stowarzyszeń czy fundacji oraz dowiedzieć się o bieżących możliwościach dofinansowania działalności organizacji pozarządowych lub zwyczajnie skorzystać z sali spotkań oraz sprzętu biurowego.

Fot: ngo.pl

Sylwia Warzechowska

Print Friendly, PDF & Email