O handlu ludźmi w I LO

O handlu ludźmi w I LO
Fot. KMP Elbląg

Policyjni profilaktycy z Elbląga rozmawiali z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Tam przeprowadzili 4 spotkania z klasami IV. Mówili o współczesnych formach niewolnictwa. Informowali słuchaczy o zagrożeniach związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą.

Policyjni profilaktycy z Elbląga rozmawiali z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu o zjawisku handlu ludźmi. Podczas prelekcji informowali słuchaczy o zagrożeniach związanych, między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą. Mundurowy mówił o tym, jak ustrzec się oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach wskazujących na to, że mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem. Przestępstwo handlu ludźmi, jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji, ale nie tylko. Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie określone w wyżej wymienionych przypadkach nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z powyższych metod.

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe, jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Taka wiadomość lub telefon może uratować komuś życie. Nie bądźmy obojętni.

Print Friendly, PDF & Email