MZ: 80 mln zł na wsparcie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

MZ: 80 mln zł na wsparcie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży
Fot. Ministerstwo Zdrowia

Od 2019 r. wdrażamy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jego podstawowym założeniem jest ułatwienie dostępu do pomocy poza szpitalem i wcześniejsze otoczenie opieką potrzebujących – zaznacza resort zdrowia. Minister Adam Niedzielski ogłosił, że oddziały psychiatryczne dzieci i młodzieży otrzymają dofinansowanie w wysokości 80 mln zł.

Obecnie działają 403 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Młodzi pacjenci mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz terapii środowiskowej, bezpłatnie i bez skierowania.

– Planowaliśmy, że taką liczbę ośrodków utworzymy dopiero w roku 2030. Udało nam się więc zorganizować gęstą sieć pomocy na I poziomie dużo wcześniej – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Powstało też 136 Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (II poziom opieki). Dzieci i młodzież mogą tam skorzystać z wizyty u lekarza psychiatry, a pacjenci wymagający intensywniejszych oddziaływań – z wielu świadczeń udzielanych w trybie oddziału dziennego (w 55 z nich). Świadczenia stacjonarne, całodobowe realizowane są w 32 Ośrodkach Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej (III poziom).

Reforma psychiatrii obejmuje również zwiększenie kadry medycznej.

– Zakładamy, że do 2027 roku zostanie wykształconych co najmniej 1200 nowych specjalistów w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej lub terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Obecnie mamy 571 specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży (więcej o 156 w porównaniu do roku 2015) – zaznacza Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z rekomendacjami WHO, na 100 tys. dzieci powinno przypadać 10 lekarzy psychiatrów. W Polsce wskaźnik ten wynosi 10,49.

Minister Niedzielski podkreślał, że na reformę psychiatrii idą konkretne pieniądze. – W przypadku psychiatrii dla dzieci i młodzieży mamy od 2019 r. czterokrotne zwiększenie nakładów. A wydatki na psychiatrię łącznie – dla dorosłych, dzieci i młodzieży – wzrosły ponad dwukrotnie – wskazał.

Minister zaznaczył, że konieczna jest poprawa infrastruktury szpitali i ośrodków opieki psychiatrycznej. – Wypełniamy tę lukę. Dziś rozstrzygamy konkurs na blisko 80 mln zł. Trwają prace związane z przygotowaniem naborów projektów do dofinasowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Obecnie w parlamencie jest też poprawka, która umożliwi wykorzystanie Funduszu Medycznego na finansowanie psychiatrii – wyliczał minister zdrowia.

Wiceminister Marcin Martyniak dodał, że 26 szpitali, tj. ok. 70 proc. wszystkich oddziałów otrzyma środki z „Programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023”. – Środki z programu mogą być przeznaczone na remont i modernizację oddziałów, wyposażenie w sprzęt, ale również, co jest istotne dla szpitali psychiatrycznych, na tereny wokół nich – mówił wiceminister Martyniak. Dzisiaj Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie otrzymał na ten cel ponad 8 mln zł.

MZ / oprac. red.
Print Friendly, PDF & Email