Gdynia: Pomagajmy – pomigajmy

Gdynia: Pomagajmy – pomigajmy
Fot. Adminstrator

Sześciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w trakcie drugiego etapu kursu nauki języka migowego i po jego zakończeniu będą mogli pomagać osobom niesłyszącym bez pośrednictwa tłumacza. To kolejny krok na drodze zwiększania dostępności miejskiej oferty i usług.

Projekt pod nazwą „Pomigajmy” trwa już od blisko roku. Jego pierwszy półroczny etap polegał na nauce polskiego języka migowego, a zajęcia prowadził profesjonalny lektor. Obecnie kursanci z MOPS wkroczyli w kolejny etap i szkolą się już pod okiem lektora – osoby niesłyszącej.

– Pomysł, aby wyposażyć naszych specjalistów w umiejętność porozumiewania się w języku migowym pojawił, gdy napotkaliśmy barierę w udzieleniu wsparcia psychologicznego osobie niesłyszącej, która zmagała się z problemem alkoholowym i miała szczere chęci poddać się terapii – opowiada Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. – Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami „Cisza” i  „EFFETHA” mamy dostęp do pomocy profesjonalnych tłumaczy, jednak w naszej pracy kluczowym elementem jest tzw. kontakt jeden na jeden, czyli komunikacja bez udziału pośredników. Niejednokrotnie poruszane są bardzo intymne i osobiste tematy. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości nasi pracownicy będą mogli już samodzielnie świadczyć różne formy poradnictwa specjalistycznego, ze szczególnym naciskiem na wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.

Udział w projekcie bierze sześciu specjalistów z MOPS, wśród których są pracownicy socjalni z dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej, pracownik Zespołu ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną, doradca zawodowy i trener z Zespołu ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, pracownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej oraz psycholog z Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Uczenie się języka migowego z osobą niesłyszącą to jak nauka każdego innego języka obcego z tzw. native speakerem, to bardzo ułatwia naukę, chociaż czasami bywa trudno – przyznaje Anna Siwik, psycholog w MOPS. – Jestem przekonana, że jeżeli psycholodzy i psychoterapeuci będą znali język migowy osoby niesłyszące będą miały dużo większy komfort korzystania z szerokiego zakresu usług jakie oferuje MOPS.

– Ponad dwadzieścia lat temu Gdynia była pierwszym samorządem w Polsce, który oferował niesłyszącym mieszkańcom bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Na tamte czasy była to nowość na skalę kraju –przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Bardzo cenimy sobie współpracę samorządu z organizacjami zrzeszającymi osoby niesłyszące i zawsze wspieramy je na wszelkie sposoby. Cieszę się, że w tym aspekcie Gdynia stale się rozwija i przecieramy kolejne nowe ścieżki z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wzbogacając ofertę miasta dla osób niesłyszących, korzystających ze wsparcia ośrodka.

Projekt „Pomigajmy” realizowany jest we współpracy z organizacjami pozarządowymi –  Gdyńskim Stowarzyszeniem Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA” oraz Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „CISZA” w Gdyni.

Po zakończeniu drugiego etapu dla kursantów przewidziane są staże w stowarzyszeniach „Cisza” i  „EFFETHA”, aby doskonalić nabyte umiejętności w bezpośrednim kontakcie z osobami niesłyszącymi. W przyszłym roku kursanci będą  świadczyć pomoc osobom niesłyszącym, potrzebującym wsparcia MOPS.

Fot. Gaba Kucz/gdynia.pl

  Cezary Horewicz/gdynia.pl

Print Friendly, PDF & Email