Alkohol nie dla młodych

Alkohol nie dla młodych
Fot. Pixabay

Od września Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu uruchamia inicjatywę profilaktyczną kształcącą codzienne zachowania prozdrowotne młodych ludzi i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz wiedzę dotyczącą profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pedagogów pracujących z młodzieżą.

Zadanie publiczne uzyskało dofinansowanie w konkursie dla organizacji pozarządowych przeprowadzonym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbiorcami zaplanowanych do realizacji działań będzie grupa młodych ludzi w wieku do 6- 14 lat z województwa warmińsko-mazurskiego, charakteryzująca się obecnością czynników ryzyka (indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych), związanych z podejmowaniem danych zachowań ryzykownych, np.: używania czy nadużywania alkoholu oraz przedstawiciele grup zawodowych pracujących z młodzieżą w Elblągu oraz okolicach.

Podsumowaniem działań będzie stworzenie teledysku edukacyjno-profilaktycznego i nawiązującego do tematyki zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu.

Celem teledysku jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia. Produkt finalny powstanie z udziałem uczniów uczestniczących w spotkaniach profilaktycznych. Rekrutacja uczestników będzie trwała do przez pierwsze dwa tygodnie września 2021 r.

W celu zapoznania się z założeniami udziału w działaniach serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego z biurem TPD w Elblągu, mieszczącym się przy ul. 1 Maja 37 oraz telefonicznego 55 233 82 10 lub mailowego: tpdzo@o2.pl

Zadania przewidziane w projekcie pn.: Alkohol? nie warto – regionalny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży” będą wdrażane w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. i dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Print Friendly, PDF & Email