XIV Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

XIV Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

Między 29 stycznia a 1 lutego 2019 roku, na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielska-Białej odbyła się XIV edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym.

W Mistrzostwach udział wzięło 35 załóg stanowiących elitę polskiego ratownictwa medycznego, w tym 3 załogi zagraniczne z Ukrainy. Uczestnicy przyjechali własnymi ambulansami, prezentując wyposażenie z różnych regionów kraju i z zagranicy, a umiejętności teoretyczne i praktyczne oceniali sędziowie mistrzostw.

Dla zawodników zostało przygotowanych 8 konkurencji obejmujących pozorowane zdarzenia medyczne. Rozgrywane one były na terenach Ośrodka Harcerskiego w Wilkowicach, dworca PKP w Bielsku-Białej, drogi krajowej S 00052 oraz pomieszczeń mieszkalnych jednego z wieżowców w Bielsku-Białej. Organizatorzy przygotowali aż trzy zadania nocne, w tym jedno ćwiczenie z zakresu postępowania ratowniczego w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego.

Bazą noclegową i miejscem startu do zadań był „Parkhotel Vienna”, natomiast uroczyste otwarcie mistrzostw odbyło się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Startujące załogi zgłaszały się w wyznaczonym czasie, w określonym na podstawie otrzymanych współrzędnych GPS miejscu i wykonywały przygotowane zadanie zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz aktualną wiedzą medyczną zawodników. Czynności te były punktowane przez sędziów zadania, co ułożyło klasyfikację końcową. Laureatem XIV Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Polski został zespół Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Drugie i trzecie miejsce zajęły zespoły z Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Nagrody zwycięskim załogom wręczyła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.
Zawodom towarzyszyły sesje naukowe oraz warsztaty, umożliwiające bezpośrednią wymianę poglądów oraz doświadczeń pomiędzy specjalistami medycyny ratunkowej z Polski i z zaproszonych państw.
Ich organizatorem było Bielskie Pogotowie Ratunkowe, powiat bielski oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Patronat Honorowy nad Mistrzostwami sprawował Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Intensywnej Terapii oraz Starosta Powiatu Bielskiego.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia/Oprac. Red.