”Terapia przez sztukę”

”Terapia przez sztukę”
Fot. Adminstrator

„Terapia przez sztukę” to wieloletni program edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Elbląga i regionu elbląskiego.

Obejmuje cały szereg zajęć plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych (taniec towarzyski i ludowy), fotograficznych, filmowych, teatralnych oraz z historii i kultury regionu,  realizowanych w formie warsztatów.

Udział w programie jest bezpłatny. Uczestniczyć mogą w nim zarówno osoby indywidualne, jak również grupy zorganizowane – podopieczni ośrodków szkolno–wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W realizacji programu organizatorów wspiera grupa wolontariuszy, która poprzez udział w zajęciach doskonalą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rehabilitacji społecznej. Młodzież służy także pomocą osobom niepełnosprawnym w trakcie zajęć warsztatowych, wyjazdów, w pracach organizacyjnych.

Zajęcia odbywają  się w CKiWM „Światowid”dwa razy w miesiącu w soboty od godz. 11  oraz w ciągu tygodnia – w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.

Organizatorzy:
– Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu
– Stowarzyszenie Kulturalne „Viva art.” w Elblągu.

Szczegółowe informacje i zapisy – Teresa Miłoszewska, tel. 611 20 65.

Program dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER.

Najbliższe zajęcia:
Sobota – 29 stycznia godz.10
Luty: soboty 5 i 19 lutego g.11
Pozostałe zajęcia odbywają się wg harmonogramu.

zdjęcie pochodzi ze strony:
http://www.wm.pl/index.php?ct=niepelnosprawni&id=532537
  OUT Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 250

Print Friendly, PDF & Email