Tłumacz języka migowego online dostępny w Banku Pocztowym

Tłumacz języka migowego online dostępny w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy przyjazny Głuchym. Niesłyszący i słabosłyszący Klienci Banku Pocztowego wybierając symbol języka migowego na stronie www lub instalując aplikację na telefon i tablet  mogą już kontaktować się z Bankiem z wykorzystaniem tłumacza języka migowego.

Od 15 października 2018 r. Klienci Banku Pocztowego mogą, dzięki umowie z firmą Praca bez Barier, porozmawiać z doradcą Banku Pocztowego na infolinii lub w placówce z wykorzystaniem tłumacza języka migowego online. Z takiej formy kontaktu z Bankiem Pocztowym skorzystać można na dwa sposoby. Pierwszy, to rozpoczęcie rozmowy poprzez wybór z zakładki „Kontakt” na stronie pocztowy.pl  lub evelobank.pl symbolu języka migowego.

Drugi, to uruchomienie na smartfonie czy tablecie dostępnej pod adresem pobierz.migam.org aplikacji, a następnie wybór Banku Pocztowego w zakładce „Przyjazny Kontakt”.

– Naturalną cechą bankowości pocztowej jest zapobieganie wykluczeniu w dostępie do usług finansowych. Tym bardziej cieszy nas, że jako bank przyjazny osobom niesłyszącym,  wprowadziliśmy funkcjonalność tłumacza migowego online, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze lepiej obsłużyć naszych Klientów – mówi Sylwia Kisielewska, dyrektor departamentu Contact Centre Banku Pocztowego.

Dzięki tłumaczowi Klienci uzyskali możliwość kontaktu z infolinią i w dostępny sposób uzyskania informacji o produktach, załatwienia spraw w placówkach Banku Pocztowego lub w razie potrzeby – blokady karty płatniczej.

Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20.00 oraz w sobotę 8:00 – 17:00.

Udostępniony przez Bank Pocztowy tłumacz języka migowego online jest efektem współpracy z firmą start up „Praca Bez Barier”. Wcześniej Bank rozpoczął zatrudnianie w Departamencie Contact Centre konsultantów z dysfunkcją słuchu, którzy obsługują Klientów za pośrednictwem czatu i maila, odpowiadając na pytania skierowane do Banku w formie pisemnej. Usługa ta jest dedykowana Klientom z niepełnosprawnością słuchu, dzięki czemu ta grupa Klientów może korzystać z usług finansowych Banku Pocztowego.

  Bartosz Trzciński Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19118