Społeczeństwo: „Senior +” zamiast „Senior–WIGOR”

Społeczeństwo: „Senior +” zamiast „Senior–WIGOR”

W 2017 roku nadejdą zmiany w programie Senior–WIGOR, który po przekształceniu będzie nazywał się „Senior +”. Proponowane zmiany dotyczą m. in. wprowadzenia nowej formy placówki – Klubu „Senior +”, kwot dofinansowań na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia finansowego oraz standardów lokalowych .Propozycje zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych.

W nadchodzących latach w Polsce systematycznie zwiększać się będzie liczba i udział w życiu społecznym osób starszych. Do 2025 roku 28 proc. ludności będzie w wieku co najmniej 60 lat. Za ok. 20 lat będą oni stanowić już 1/3 populacji.

Jakie są propozycje zmian w programie?

1) Wprowadzona zostanie nowa forma w ramach Programu – Klub „Senior +” stanowiąca uzupełnienie oferty programu.

2) Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki zostanie zwiększone do maksymalnie 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior +”. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż  250 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior +” nie może być wyższa niż 80 tys. zł.

3) Na utworzenie klubu Senior + dofinansowanie wyniesie 150 tys. zł, a na jego wyposażenie 25 tys. zł. Co ważne wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 125 tys. zł. Dodatkowo jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Klubu „Senior +” nie może być wyższa niż 25 tys. zł.

4) W nowym programie obniżone zostały wymogi określające, co musi uwzględniać minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.

5) Zmieniony w programie został minimalny poziom zatrudnienia pracowników w celu umożliwienia dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb:

6) W domu Senior + będzie musiał być zatrudniony co najmniej jeden pracownik oraz jeden specjalista na 15 seniorów. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

7) Minimalny standard zatrudnienia w Klubie „Senior +” to jeden pracownik oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

8) Realizacja programu zostanie usprawniona poprzez przekazanie części działań (m. in. związanych z podpisywaniem umów) na poziom regionalny.

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W dziennym domu będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nim pomieszczenia m. in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek. Na program przeznaczono 340 mln zł (z tego w 2016 r. – 40 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 80 mln zł, w 2019 r. – 80 mln zł, w 2020 r. – 80 mln zł). Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba dziennych domów Senior+ wyniesie w 2020 r. ok. 323. Klubów ma powstać ok 650. Ze wsparcia skorzysta ponad 51 tys. seniorów.

  MPIPS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14605

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.