Społeczeństwo: Ruszyła kolejna edycja konkursu ”Godni naśladowania”

Społeczeństwo: Ruszyła kolejna edycja konkursu ”Godni naśladowania”
Fot. Adminstrator

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza kolejną edycję konkursu "Godni Naśladowania". Ideą „Godnych Naśladowania" jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem.

Nagrody przyznawane będą w następujących  kategoriach:

Kategoria I: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko–mazurskiego

Kategoria II: Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim 

Kategoria III: Podmiot dialogu społecznego lub obywatelskiego województwa warmińsko–mazurskiego

Kategoria IV: Najlepsza inicjatywa na rzecz osób starszych w województwie warmińsko–mazurskim

Kategoria V: Animator społeczny

Kategoria VI: Najlepszy produkt ekonomii społecznej województwa warmińsko–mazurskiego

Kategoria VII: Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowych województwa warmińsko–mazurskiego o charakterze międzynarodowym

Kategoria VIII: Grupa Młodzieżowa z Warmii i Mazur Godna Naśladowania Konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali konkursu Godni Naśladowania w dniu 6 czerwca 2016 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 kwietnia 2016 roku (decyduje data wpływu wniosku, NIE data stempla pocztowego) na adres Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko–Mazurskiego, ul. Marka Kotańskiego 1, 10–167 Olsztyn lub w przypadku wersji elektronicznej na adres godninasladowania@gmail.com

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i upowszechniania informacji o konkursie wśród organizacji i instytucji w regionie.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Panią Anną Marią Nadgrabską, tel. 89 523 73 45; 510 903 547.

Regulamin każdej kategorii Konkursu dostępny jest na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych.

  Rafał Narnicki Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 13726

Print Friendly, PDF & Email