Skuteczne działania w pracy socjalnej – konferencja w Elblągu

Skuteczne działania w pracy socjalnej – konferencja w Elblągu
Fot. Adminstrator

Centrum Innowacji Społecznej SIC! organizuje w Elblągu konferencję pn. Skuteczne działania w pracy socjalnej. Podczas konferencji odbędzie się   uroczystość wręczenia nagrody głównej i wyróżnień laureatom konkursu „Pracownik Socjalny Roku 2004”.

Warto przypomnieć, że laureatką tego konkursu, jest pani Beata Kulesza, pracownica elbląskiego MOPS-u (o czym pisaliśmy w artykule „Najskromniejszy pracownik socjalny”).

Celem konferencji jest prezentacja metod i działań w pracy socjalnej w Polsce i za granicą, promowanie innowacji i modernizacji w pracy socjalnej oraz promowanie aktywnych postaw wśród pracowników socjalnych.

W programie przewidziano  m.in. pokaz filmu „Metody i innowacje pracy socjalnej” oraz wykład Marioli Konarskiej „Praca socjalna z rodzinami dzieci przebywającymi w zastępczych formach opieki”. Wykład na temat  pracy socjalnej wygłosi także Willem Marinus Blok – pomysłodawca i współzałożyciel Fundacji SIC!, wykładowca Uniwersytetu Nauk Stosowanych NHL w Leeuwarden w Holandii oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się 3 lutego przy ul. Św. Ducha 3-4, rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Na zdjęciu załozyciele Centrum Innowacji Społecznej SIC!  EC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 253

Print Friendly, PDF & Email